Breaking News
 |  | 

Blog

Umowa ADR – czym jest i co zakłada?

img-responsive

Spedycja drogowa materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wymaga dostosowania się do założeń przedstawionych w europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Poprzez towary niebezpieczne należy tu rozumieć materiały i produkty charakteryzujące się właściwościami biologicznymi, chemicznymi lub fizycznymi, które w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi mogą stanowić zagrożenie dla dóbr materialnych, organizmu ludzkiego oraz środowiska.

Ze względu na potencjalnie wybuchowy, trujący czy żrący charakter ich transport wymaga podporządkowania się zdefiniowanym regulacją prawnym określającym działania zmierzające to minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadku oraz zachowanie maksymalnych środków bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do osób przewożących dany materiał, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego oraz znajdującego się w najbliższym otoczeniu środowiska naturalnego. Podstawowym aktem prawnym stosowanym w tym zakresie jest właśnie umowa ADR. W jej skład wchodzi lista towarów niebezpiecznych dopuszczonych do transportu drogowego, zasady pakowania i oznakowania, wskazania co do załadunku i rozładunku danej klasy towarów niebezpiecznych, warunki przewozu i wzory dokumentów niezbędnych do transportu danego typu materiału. Ściśle określone są także wymogi dotyczące konstrukcji i wyposażenia pojazdu, jaki posłuży do przewozu towaru oraz wymagania dotyczące samej osoby będącej odpowiedzialną za transport niebezpiecznego ładunku.

Tags
umowa-adr-czym-jest-i-co-zaklada

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website