Breaking News
 | praca w niedzielę

praca w niedzielę

  • Blog

    Praca kierowców w niedzielę

    Każdego kierowcę zawodowego dotyczy ustawa o czasie pracy kierowców. Oznacza to, że mają prawnie uregulowany okres pracy i wypoczynku. Norm związanych z czasem pracy nie wolno im przekraczać, inaczej narażą się na mandat karny. Jak to wygląda dokładnie? Kierowca może pracować dziennie 9 godzin. Dwa razy w tygodniu okres ten może zostać wydłużony do 10…

    Read More