Breaking News
 | ładunki

ładunki

  • Blog

    Naturalna, techniczna i ekonomiczna podatność transportowa ładunku

    Z transportem danego ładunku zawsze związane są, co najmniej trzy podstawowe czynności: załadunek, przewóz i rozładunek. W trakcie przeprowadzania każdej z tych aktywności przesyłka może być narażona na działanie różnorodnych czynników zagrażających jej jakości. Celem zminimalizowania ryzyka związanego z wystąpieniem potencjalnych uszkodzeń, wymagane jest odpowiednie przygotowanie przesyłki do transportu (użycie specjalnych opakowań czy specjalizowanego nadwozia),…

    Read More