Breaking News
 | czas pracy

czas pracy

 • Blog

  Tachograf cyfrowy – wpis zakończenia
  i rozpoczęcia jazdy

  Czas pracy zawodowych kierowców jest bardzo dokładnie sprawdzany. Istnieją odpowiednie uregulowania prawne ściśle określające dzienny okres pracy kierowców. Prowadzący pojazd z naczepą lub przyczepą powyżej masy całkowitej 3,5 tony może jechać 9 godzin dziennie. Dwa razy w tygodniu może wyjątkowo wydłużyć ten czas do 10 godzin. Po 4,5 godzinach kierowania takim samochodem musi się on…

  Read More
 • Blog

  Przewozy na Ukrainę a odpoczynki tygodniowe i dobowe

  Przepisy związane z transportem z Polski na Ukrainę są ujęte w konwencji AETR. Dokument znajduje zastosowanie w przypadku międzynarodowego transportu drogowego wykonywanego poza obszarem Unii Europejskiej, a także poza obszarami obejmującymi państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państwa będące stronami umowy AETR.

  Read More
 • Blog

  Udokumentowany czas pracy i odpoczynku kierowców

  Czas pracy kierowców został dokładnie określony zarówno w polskim dokumencie prawnym jakim jest ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku jak i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 (WE). Te akta prawne dokładnie wskazują, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin z przerwą w połowie tego okresu.

  Read More
 • Blog

  Odpoczynki dobowe dla kierowców

  Czas pracy kierowców zawodowych to trudny temat. Podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Tym samym można uniknąć sytuacji tzw. jazdy na maksa ( czyli tak długo, jak się da). To oznaczałoby spore zagrożenie na drodze dla pozostałych uczestników ruchu. Wraz z przemęczeniem pojawia się słabszy refleks, gorsza analiza sytuacji na trasie i senność, a to są czynniki…

  Read More