Breaking News
 |  | 

Blog

Tachograf cyfrowy – wpis zakończenia
i rozpoczęcia jazdy

img-responsive

Czas pracy zawodowych kierowców jest bardzo dokładnie sprawdzany. Istnieją odpowiednie uregulowania prawne ściśle określające dzienny okres pracy kierowców. Prowadzący pojazd z naczepą lub przyczepą powyżej masy całkowitej 3,5 tony może jechać 9 godzin dziennie. Dwa razy w tygodniu może wyjątkowo wydłużyć ten czas do 10 godzin. Po 4,5 godzinach kierowania takim samochodem musi się on zatrzymać na 45-minutową przerwę. Jak widać, przepisy w ścisły i czytelny sposób określają jak ma wyglądać czas pracy zawodowych kierowców. Jak jednak sprawdzić czy wszyscy się do powyższych regulacji stosują? Odpowiedź jest prosta – za pomocą tachografu. Jest to urządzenie pomiarowe rejestrujące takie dane jak: prędkość pojazdu, czas aktywności i odpoczynku kierowcy. Powinny być zamontowane we wszystkich samochodach ciężarowych z pewnymi wyjątkami np. medyczne czy nie przekraczające 30 km/h. Tachografy dzielimy na analogowe i cyfrowe. Te drugie stanowią już tzw. technologię XXI wieku. Ich nośnikiem danych jest pamięć wewnętrzna urządzenia i specjalna karta chipowa zwana imienną kartą kierowcy. To sprawia, że trudniej manipulować wszelkimi informacjami. Pojawiły się jednak inne problemy. Nie każdy kierowca wie jak prawidłowo korzystać z takiego urządzenia. Tym samym naraża się na możliwość nałożenia mandatu karnego podczas zwykłej kontroli drogowej prowadzonej przez służby mundurowe.

Jak rozpocząć  i zakończyć dzień pracy?

Przed każdym rozpoczęciem dnia pracy należy umieścić swoją imienną kartę kierowcy w przeznaczonym do tego miejscu. Tym samym logicznym jest, że po zakończeniu jazdy dokument ten należy z tachografu wyjąć. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że używanie cudzej karty kierowcy jest surowo zabronione. Jeśli wykroczenie zostanie wykryte, to może zostać nałożony mandat w wysokości do 10 000 złotych. Sama karta zostanie zatrzymana, przekazana odpowiednim organom, unieważniona a następnie zniszczona. Po włożeniu dokumentu tachograf zada kierowcy pytania dotyczące kraju, w którym rozpoczyna się praca. Można wpisać kod lub wyszukać z listy państw to właściwe. Wykaz kodów przypisanych do poszczególnych krajów można znaleźć w załączniku IB do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 roku. Jeśli kierowca poprzedniego dnia odbierał odpoczynek dzienny lub tygodniowy musi te informacje wprowadzić do aparatu. Taką samą procedurę należy wykonać na koniec dnia przed wyjęciem karty z urządzenia. Czy zawsze to wystarczy? Niestety nie. Trzeba liczyć się z faktem, że poszczególne państwa należące do Unii Europejskiej mogły  nałożyć obowiązek wprowadzenia szczegółowych danych geograficznych. Jednak takie wymagania są możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy dany kraj poinformował o nich Komisję Europejską przed 1 kwietnia 1998 roku. Ponadto, takich dodatkowo wymaganych informacji nie może być więcej niż 20. Warto jednak dokładnie orientować się jakie są uregulowania prawne w danym kraju. Tym samym można uniknąć niepotrzebnych kar finansowych, narażających firmy na straty.

tachograf-cyfrowy-wpis-zakonczenia-i-rozpoczecia-jazdy

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website