Breaking News
 |  | 

Blog

Praca kierowców w niedzielę

img-responsive

Każdego kierowcę zawodowego dotyczy ustawa o czasie pracy kierowców. Oznacza to, że mają prawnie uregulowany okres pracy i wypoczynku. Norm związanych z czasem pracy nie wolno im przekraczać, inaczej narażą się na mandat karny. Jak to wygląda dokładnie? Kierowca może pracować dziennie 9 godzin. Dwa razy w tygodniu okres ten może zostać wydłużony do 10 godzin. Kierowcy przysługuje odpoczynek dobowy (nieprzerwane 11 godzin) i odpoczynek tygodniowy. Ten drugi należy udzielić, gdy od poprzedniego minęło 6 okresów 24-godzinnych. Wiele osób interpretuje przepisy w sposób uznający odbywanie odpoczynku tygodniowego w trakcie tzw. weekendu. Tymczasem ustawodawca nigdzie nie określił takich sztywnych zasad. Odpoczynek tygodniowy nie musi pokrywać się z końcem tygodnia kalendarzowego. To oznacza, że praca zawodowego kierowcy jest w niedzielę jak najbardziej możliwa. Dotyczy to przede wszystkim przewozu produktów szybko psujących.

Jaka rekompensata?

Za pracę w niedzielę i święta należy pracownika odpowiednio wynagrodzić. Podstawową formą rekompensaty jest udzielenie dnia wolnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi powinno mieć to miejsce na 6 przed lub 6 dni po pracującej niedzieli. Jeśli jest to niemożliwe, to w drodze wyjątku można odroczyć takie udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. W innej sytuacji należy pracownikowi odpowiednio zapłacić. Zapłata wynosi 100% godzinowej stawki. Regulacje te nie dotyczą pracowników, którzy zostali zatrudnieni w tzw. systemie weekendowym.

Jak wygląda sytuacja na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej?

Należy pamiętać, że na terenie wielu państw istnieje zakaz poruszanie się ciężarówek w niedzielę. Tym samym np. w Czechach nie mogą one jeździć w godzinach od 13.00 do 22.00. W innych krajach regulacje w tym zakresie są jeszcze bardziej restrykcyjne. W Austrii, Niemczech, Francji czy na Słowacji zakaz ten obejmuje okres od 0.00 do 22.00. Brak przestrzegania w wyżej wymienionych państwach przepisów prawnych w tym zakresie zostanie ukarany mandatem karnym  oraz poleceniem postoju, aż do godziny 22.00. To oznacza, że nałożona kara finansowa nie zwolni z dalszego przestrzegania norm prawnych. Należy tak organizować czas pracy kierowców i trasę, by stosować się do wyżej opisanych uregulowań prawnych. Dobrze jest zawsze przed wyjazdem upewnić się jakie normy w tym zakresie obowiązują w danym kraju.

Jak to wygląda w Polsce?

W Polsce istnieje zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych w dniu ustawowo wolne, czyli takie jak 1 stycznia, 11 listopada, pierwsze i drugie święto Bożego Narodzenia itd. Takie regulacje obowiązują również w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny w godzinach od 18.00 do 22.00. Jeśli, zatem takie święto „trafi” w niedzielę, to należy stosować się do wyżej wymienionych uregulowań. Kierowca w tym czasie musi, jak każdy inny pracownik, musi mieć czas wolny do własnej dyspozycji. W takiej sytuacji nie przewiduje się żadnych możliwych odstępstw czy wyjątków. Jest to bowiem czas wypoczynku dla wszystkich.

praca-kierowcow-w-niedziele

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website