Breaking News
 | Posts created by admin

 • Blog

  Zakazy jazdy we Francji

  Na całej sieci dróg i autostrad obowiązuje zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych oraz zestawów pojazdów, których DMC przekracza 7,5 ton. Wyjątkiem są maszyny rolnicze  i pojazdy specjalne. Zakaz jazdy jest ważny od godziny 22.00 w soboty i w przeddzień świat do godziny 22.00 w niedzielę i w czasie świąt.

  Read More
 • Blog

  Przewozy na Ukrainę a odpoczynki tygodniowe i dobowe

  Przepisy związane z transportem z Polski na Ukrainę są ujęte w konwencji AETR. Dokument znajduje zastosowanie w przypadku międzynarodowego transportu drogowego wykonywanego poza obszarem Unii Europejskiej, a także poza obszarami obejmującymi państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państwa będące stronami umowy AETR.

  Read More
 • Blog

  Ceny paliw w Polsce

  Polacy w ostatnich latach jeżdżą coraz więcej, coraz więcej jest tez samochodów w każdym gospodarstwie domowym. Jeszcze do niedawna polskie rodziny posiadały po jednym samochodzie, o ile w ogóle posiadały – teraz każdy chce mieć własny środek lokomocji.

  Read More
 • Blog

  Zakazy ruchu ciężarówek

  W praktycznie każdym kraju europejskim obowiązują różne regulacje dotyczące zakazu ruchu ciężarówek w określonych godzinach. Chociaż różne są dni i godziny, w jakich ustawodawcy poszczególnych krajów zdecydowali się rzeczony zakaz wprowadzić, nie różni się idea samego zakazu i jego uzasadnienie. Większość krajów decyduje się na wprowadzanie takich zakazów w okresach wzmożonego ruchu prywatnych samochodów na…

  Read More
 • Blog

  Udokumentowany czas pracy i odpoczynku kierowców

  Czas pracy kierowców został dokładnie określony zarówno w polskim dokumencie prawnym jakim jest ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku jak i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 (WE). Te akta prawne dokładnie wskazują, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin z przerwą w połowie tego okresu.

  Read More
 • Blog

  Odpoczynki dobowe dla kierowców

  Czas pracy kierowców zawodowych to trudny temat. Podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Tym samym można uniknąć sytuacji tzw. jazdy na maksa ( czyli tak długo, jak się da). To oznaczałoby spore zagrożenie na drodze dla pozostałych uczestników ruchu. Wraz z przemęczeniem pojawia się słabszy refleks, gorsza analiza sytuacji na trasie i senność, a to są czynniki…

  Read More
 • Blog

  Wykresówka – co to takiego?

  Osoby zarabiające poprzez przewóz osób i towarów mają dokładnie uregulowaną sytuację dzięki przepisom prawnym zawartym w ustawie o czasie pracy kierowców. Mogą oni pracować maksymalnie 9 godzin pomiędzy dwoma odpoczynkami dzienny. Dwa razy w tygodniu, w drodze wyjątku, czas pracy może zostać wydłużony do 10 godzin dziennie. Decyzję taką podjąć może zarówno osobiście kierowca jak…

  Read More
 • Blog

  KANBAN – zysk poprzez redukcję

  KANBAN to zdefiniowana przez Japończyków w latach 50-tych metoda organizacji i planowania działań produkcyjnych oparta na rzeczywistym zużyciu stosowanych w danym przedsiębiorstwie materiałów. Pierwszym miejscem wdrożenia tego systemu było Toyota Motor Company, gdzie efekty podjętych działań spotkały się z tak dużym uznaniem, że dziś prawie 70 lat później to podejście jest nadal stosowane w praktyce.

  Read More
 • 1
 • 2